Egidijus Kaveckas

Choro Bel Canto meno vadovas ir vyr. dirigentas

Naujasis Bel Canto meno vadovas Dr. Egidijus Kaveckas taip pat dirba valstybinio kamerinio choro Polifonija meno vadovu ir vyr. dirigentu, dirigentu valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje Lietuva, prieš tai dešimt metų dainavo Vilniaus miesto savivaldybės chore Jauna muzika, buvo šio choro chormeisteris ir antrasis dirigentas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Egidijus įgijo chorinio dirigavimo magistro laipsnį, 2016 m. apsigynė daktaro disertaciją, taip pat tobulinosi pas garsius Vokietijos, Austrijos, Švedijos chorinės muzikos ir dirigavimo profesionalus.

Milda Zapolskaitė

Choro Bel Canto antroji dirigentė ir chormeisterė

Milda Zapolskaitė chore Bel Canto dainuoja nuo jo įsikūrimo 2009 m., tris metus dirba choro chormeistere. 2016 m. aukščiausiais įvertinamais ji baigė chorinį dirigavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, taip pat dirba chormeistere valstybiniame chore Vilnius ir dainuoja chore Jauna muzika. 

Raminta Gocentienė

Choro Bel Canto chormeisterė ir koncertmeisterė

Pianistė Raminta Gocentienė choro Bel Canto chormeistere dirba nuo jo įsikūrimo 2009 m. Be to, ji dirba koncertmeistere Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir chormeistere merginų chore Virgo. Raminta nuolat akomponuoja Lietuvos solistams įvairiuose konkursuose, festivaliuose ir koncertuose.