Posted by & filed under Galerija.

Choro Bel Canto ir Purdue Universiteto (JAV) vyrų choro Purdue Varsity Glee Club koncertas. 2017 m. gegužės 21 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje.

Bel Canto Choir Vilnius & Purdue Varsity Glee Club (USA) in Concert. May 21, 2017 at the Lithuanian National Philharmonics in Vilnius.

Fotografas / Pictures by Artūras Bulota.