Posted by & filed under Galerija.

Lengvas jaudulys ir susikaupimas prieš mūsų koncertą – Pabusk, Europa. Naktis jau baigiasi…! 2013 m. liepos 5 d. vėlyvas vakaras Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. Fotografas – Kęstutis Žilionis iš „Cyclopes agency“ (www.cyclopes-photo.com).

Backstage feelings: excitement and slight worries before our concert – Wake up, Europe. The night is over…!. The night of July 5, 2013 at St. Catherine Church in Vilnius. Photos by Kęstutis Žilionis at Cyclopes agency (www.cyclopes-photo.com).