Simas
Bačiulis

Simas Bačiulis

Choro tarybos narys, atsakingas už choro įvaizdį

Dovydas
Braukyla

Dovydas Braukyla

Choro tarybos narys, atsakingas už santykius su rėmėjais

Justinas
Stanevičius

Justinas Stanevičius

Choro tarybos narys, tenorų seniūnas

Milda
Laužikaitė

Milda Laužikaitė

Choro tarybos narė, atsakinga už organizacinius klausimus

Agnė
Bagdonavičienė

Agnė Bagdonavičienė

Choro tarybos narė, atsakinga už teisinius klausimus

Donata
Sekonaitė

Donata Sekonaitė

Choro tarybos narė,
altų seniūnė

Andrius
Gailiūnas

Andrius Gailiūnas

Choro tarybos narys,
bosų / baritonų seniūnas

Evaldas
Stulgaitis

Evaldas Stulgaitis

Choro tarybos narys, atsakingas už IT ir socialinius tinklus

Lauryna
Kriščiūnaitė-Kirjanovė

Lauryna Kriščiūnaitė-Kirjanovė

Choro tarybos narė,
sopranų seniūnė