Agnė
Juodvalkė

Agnė Juodvalkė

Choro tarybos narė, atsakinga už finansus ir people management

Simas
Bačiulis

Simas Bačiulis

Choro tarybos narys, atsakingas už choro įvaizdį

Arnoldas
Dapkus

Arnoldas Dapkus

Choro tarybos narys, atsakingas už santykius su rėmėjais

Justinas
Stanevičius

Justinas Stanevičius

Choro tarybos narys, atsakingas už išorinę komunikaciją

Gerda
Valiukonytė

Gerda Valiukonytė

Choro tarybos narė, atsakinga už organizacinius klausimus

Agnė
Bagdonavičienė

Agnė Bagdonavičienė

Choro tarybos narė, atsakinga už teisinius klausimus

Donata
Sekonaitė

Donata Sekonaitė

Choro tarybos narė,
altų seniūnė

Andrius
Gailiūnas

Andrius Gailiūnas

Choro tarybos narys,
bosų / baritonų seniūnas

Justas
Pocius

Justas Pocius

Choro tarybos narys, tenorų seniūnas

Gabrielė
Barutė

Gabrielė Barutė

Choro tarybos narė,
sopranų seniūnė